Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

MPK/Formuláre určené pre žiadateľov o poskytnutie regionálnej a mimoriadnej investičnej pomoci

18. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Oblasť: hospodárstvo

Typ LP: MPK

Dňa 14.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 187/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správy a informačnej tabule v znení vyhlášky č. 39/2020 Z. z. Cieľom návrhu nariadenia vlády je upraviť formuláre určené pre žiadateľov o poskytnutie regionálnej investičnej pomoci tak, aby boli využiteľné aj pre účely poskytnutia mimoriadnej investičnej pomoci.

MPK končí: 05.03.2024

Predpokladaná účinnosť: dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 2., ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2027

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]