Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Nariadenie vlády SR/Pravidlá poskytovania investičnej pomoci

31. 03. 2024

Predkladateľ: ministerka hospodárstva 

Oblasť: hospodárstvo 

Typ: nariadenie vlády SR

Dňa 20.03.2024 vláda schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 195/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky na poskytnutie investičnej pomoci, maximálna intenzita investičnej pomoci a maximálna výška investičnej pomoci v regiónoch Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Nariadením sa reaguje na krízu vyvolanú agresiou Ruskej federácie voči Ukrajine, ktorá spôsobila naliehavú potrebu znižovania závislosti Slovenskej republiky a Európskej únie od fosílnych palív urýchlením zavádzania energie z obnoviteľných zdrojov, dekarbonizáciou priemyslu a podporou investícií v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, a to aj vzhľadom na globálne výzvy, pre ktoré hrozí odklonenie investícií do týchto odvetví v prospech tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Nariadenie vlády ďalej určuje podmienky poskytnutia mimoriadnej investičnej pomoci v odvetviach strategických pre prechod na klimaticky neutrálne hospodárstvo, maximálnu výšku a maximálnu intenzitu mimoriadnej investičnej pomoci v súlade s hodnotami, ktoré povoľuje dočasný krízový rámec.

Účinnosť: 01.04.2024

Sprievodná dokumentácia 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]