Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Nelegislatívny materiál/Návrh na schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti a pravidelnosti dodávky elektriny a plynu

24. 03. 2024

Predkladateľ: ministerka hospodárstva 

Oblasť: hospodárstvo 

Typ: nelegislatívny materiál

Dňa 13.03.2024 vláda schválila Návrh na schválenie všeobecného hospodárskeho záujmu na zabezpečenie bezpečnosti a pravidelnosti dodávky elektriny a plynu s cieľom nájsť východiská pre riešenie situácie spojenej s existujúcou situáciou pri dodávkach tepla v meste Humenné a zabezpečení ich stabilnosti v priebehu vykurovacieho obdobia. Cieľom je zabrániť negatívnemu vplyvu prerušenia dodávok elektriny a plynu pre spoločnosť CHEMES, a.s. Humenné a zabezpečiť bezpečnosť a pravidelnosť dodávky elektriny a plynu na základe uzatvorenej zmluvy o dodávke elektriny a zmluvy o dodávke plynu uzavretou medzi CHEMES, a.s. Humenné a spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s.. Predmetom všeobecného hospodárskeho záujmu je uloženie povinnosti dodávateľovi elektriny a plynu, SPP, aby v období 

a) dodával elektrinu a plyn pre Chemes v rozsahu podľa uzatvorenej zmluvy o dodávke elektriny a zmluve o dodávky plynu a 

b) neprerušil dodávky elektriny a plynu pre spoločnosť Chemes ani v prípade, ak si nesplní zmluvné záväzky.

Sprievodná dokumentácia 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]