Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Ostatný materiál/Výnimka pre podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK s rozdelením zisku formou daru zo zisku po zdanení

25. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Oblasť: hospodárstvo

Typ: ostatný materiál

Dňa 14.02.2024 vláda SR schválila Návrh na povolenie výnimky podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK s rozdelením zisku formou daru zo zisku po zdanení.

Vláda schváleným uznesením povolila výnimku podľa § 45 ods. 5 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov pre podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava, 
IČO: 00 156 752, na uzatvorenie darovacej zmluvy, predmetom ktorej je bezodplatný prevod peňažných prostriedkov v celkovej výške 3 318 000,00 eur formou daru zo zisku po zdanení za rok 2022, so štátnou rozpočtovou organizáciou, ktorou je ústredný orgán Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava, IČO: 42 181 810.

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]