Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

PI/Zníženie finančnej záťaže obchodníkov s drahými kovmi

25. 02. 2024

Predkladateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Oblasť: hospodárstvo

Typ: PI

Dňa 20.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 119/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov. Cieľom návrhu vyhlášky je zosúladenie vyhlášky č. 119/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) a o zmene niektorých zákonov so zákonom č. 94/2013 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon). Zároveň má návrh vyhlášky ambíciu znížiť finančnú záťaž podnikateľov – obchodníkov s drahými kovmi – tým, že dôjde k úprave limitov pre strieborné, zlaté a platinové tovary s veľmi nízkou hodnotou. 

Dátum konca PK: 04.03.2024

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]