Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2024, streda
 

Informatívny materiál/Zriadenie Platformy na podporu slobody tlače a ochranu novinárov

29. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Oblasť: kultúra

Typ: informatívny materiál

Dňa 18.10.2023 vláda SR vzala na vedomie materiál označený ako „Informácia o plnení úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 483 z 27. septembra 2023 k Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2024 – 2026“. 

Ministerstvo kultúry sa uznesením vlády Slovenskej republiky č. 483 z 27. septembra 2023 k Akčnému plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na roky 2024 - 2026 zaviazalo k úlohe B.3 – zriadiť a priebežne koordinovať platformu zainteresovaných partnerov na národnej úrovni s cieľom koordinácie a implementácie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných a národných iniciatív na podporu slobody tlače a ochrany novinárov, a tiež zverejniť štatút platformy zainteresovaných partnerov na webovom sídle Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

V súvislosti s uvedeným dňa 16.10.2023 ministerka kultúry zriadila Platformu na podporu slobody tlače a ochranu novinárov (ďalej len „platforma“) a zároveň schválila Štatút Platformy na podporu slobody tlače a ochranu novinárov. Dňa 17. októbra 2023 bola platforma zároveň notifikovaná ako národný kontaktný výbor v rámci Kampane Rady Európy za bezpečnosť novinárov.

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]