Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2024, streda
 

Ostatný materiál/Ideové zámery k vybraným legislatívnym opatreniam Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030

29. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Oblasť: kultúra

Typ: ostatný materiál

Dňa 18.10.2023 vláda SR vzala na vedomie (s pripomienkou) materiál označený ako „Ideové zámery k vybraným legislatívnym opatreniam Stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030 (Informácia k implementácii krátkodobých, strednodobých a dlhodobých opatrení v súlade so Stratégiou kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030)“.

Schválený materiál obsahuje prehľad realizovaných opatrení na základe Akčného plánu implementácie pre druhý polrok 2023, zámery pre zákon o kultúre, ideový zámer k zákonu, ktorý bude riešiť problematiku sponzoringu v kultúre a kreatívnom priemysle, zámery pre zákon o fonde na podporu kultúrneho dedičstva, zámer k novelizácii zákonov o verejnoprávnych fondoch a k novelizácii autorského zákona.

Materiál zároveň predstavuje východisko pre prípravu Akčného plánu stratégie kultúry a kreatívneho priemyslu Slovenskej republiky 2030 na roky 2024-2026, vypracovanie a predloženie ktorého na vládu SR do 31. decembra 2023 vyplýva ako úloha pre Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky z uznesenia vlády SR (314/2023).

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]