Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2024, streda
 

Ostatný materiál/Zmena účelu použitia výdavkov v kapitole Ministerstva kultúry SR

29. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

Oblasť: kultúra, financie, investície

Typ: ostatný materiál

Dňa 18.10.2023 vláda SR schválila Návrh na zmenu účelu výdavkov v kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pôvodne určených na vybudovanie Múzea slovenského vysťahovalectva v Bratislave a na zabezpečenie jeho fungovania a financovania v rokoch 2024 – 2032. Cieľom návrhu je zmena účelu výdavkov v kapitole Ministerstva kultúry SR v celkovej sume 13 680 000 eur na roky 2024 - 2032 pôvodne určených na vybudovanie Múzea slovenského vysťahovalectva.

Na základe uznesenia vlády SR č. 387/2022 z 8. júna 2022 boli zabezpečené výdavky v kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na vybudovanie a prevádzku Múzea slovenského vysťahovalectva v Bratislave ako samostatného múzea v rámci organizačnej štruktúry Slovenského národného múzea v celkovej sume 14 200 000 eur na roky 2023 – 2032.

Úlohy vlády, ktoré sa týkajú vybudovania nového múzea, v skutočnosti nie je možné realizovať, a to predovšetkým z dôvodu neexistencie pozemku v Bratislave, kde by malo byť múzeum vybudované. Pôvodne zvažovaný pozemok v Petržalke nemá Magistrát hlavného mesta Bratislavy záujem zameniť za iný pozemok vo vlastníctve štátu. 

Výdavky pôvodne určené na  vybudovanie múzea, na zabezpečenie jeho fungovania, na financovanie 

tvorby, šírenia, ochrany a prezentácie kultúrnych hodnôt sa na základe schváleného návrhu použijú na zabezpečenie plnenia dôležitých úloh organizácií rezortu – príprava investičných projektov a zriadenie Múzea kultúry Rómov na Slovensku v Slovenskom národnom múzeu; príprava podujatí Bienále v Benátkach Slovenskou národnou galériou; zabezpečenie udržania kvality Bratislavských hudobných slávností Slovenskou filharmóniou; pokračovanie úloh z projektu Pro Monumenta v Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky; prevádzka digitalizačného pracoviska Slovenskej národnej knižnice; podpora kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu v zriadených dotačných verejnoprávnych fondoch.

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]