Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. júl 2024, streda
 

PI/Zmena výpočtu príspevku štátu pre cirkvi

31. 03. 2024

Predkladateľ: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)

Oblasť: kultúra

Typ LP: PI 

Dňa 25.03.2024 bola zverejnená  predbežná informácia o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností. Cieľom právnej úpravy je zmena výpočtu príspevku štátu pre cirkvi, aby sa zvýšila miera solidarity s menšími cirkvami a zabezpečila sa lepšia predvídateľnosť a transparentnosť. Z aplikačnej praxe zákona a požiadaviek dotknutých subjektov vyplynula potreba zmeny faktorov ovplyvňujúcich výšku príspevku štátu a precizovanie niektorých pojmov v zákone. Novelizácia zákona je v súlade s Programovým vyhlásením vlády SR 2023 – 2027, podľa ktorého si vláda „uvedomuje význam spoločenského postavenia cirkví, náboženských spoločností a bude podporovať ich angažovanosť vo veciach verejného záujmu, vrátane ich dostatočného finančného ohodnotenia“.

Predbežné konanie končí: 16.04.2024

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]