Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky


:


Ostatný materiál/Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel
01. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Oblasť: kultúra, priemysel Typ: ostatný materiál Dňa 27.09.2023 vláda SR uznesením schválila Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel (ďalej len „štatút“). Štatút aktualizuje...

PI/Navýšenie odmeny pre nositeľov práv za rozširovanie predmetov ochrany vypožičaním
17. 09. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Oblasť: kultúra Typ: PI Dňa 08.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 28....

MPK/Prepracovaný Štatút Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel
10. 09. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Oblasť: kultúra  Typ: MPK Dňa 07.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre kultúru a kreatívny priemysel. Materiál sa opätovne predkladá do medzirezortného...

MPK/Poskytovanie dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry
27. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Oblasť: Kultúra Typ: MPK Dňa 17.08.2023 bolo v MPK zverejnené opatrenie Ministerstva kultúry, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie z 19. novembra 2020 č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach...

MPK/Štátny sviatok – výročie Sviečkovej manifestácie
30. 07. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Oblasť: Kultúra Typ: MPK Dňa 26.07.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch...

PI/Poskytovanie dotácií v kultúre pre vybrané programy
30. 07. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Oblasť: Kultúra Typ: PI Dňa 19.07.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach...

PI/Poskytovanie dotácií v kultúre pre vybrané programy
24. 07. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Oblasť: Kultúra Typ: PI Dňa 19.07.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. MK-5782/2020-110/19273 o podrobnostiach...

Schválený zákon NRSR/Novela zákona o RTVS
03. 07. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo kultúry SR Oblasť: Kultúra Typ: schválený zákon NRSR Dňa 20.06.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z.  o Rozhlase a televízii Slovenska. Cieľom je zmena spôsobu financovania RTVS, ktorá zabezpečí zvýšenie nezávislosti...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]