Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

MPK/Návrh Štatútu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

12. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Oblasť: školstvo

Typ LP: MPK

Dňa 02.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh Štatútu Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Návrhom sa reaguje na zmenu zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, podľa ktorej pôsobnosť štátnej starostlivosti o šport prechádza z Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky, dôsledkom čoho je aj zmena názvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Cieľom navrhovaného nelegislatívneho materiálu je potvrdiť zmenu zákonnej úpravy na úrovni štatútu školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

MPK končí: 08.02.2024

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]