Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Ostatný materiál/Správa o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2022

29. 01. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Oblasť: školstvo, veda, výskum a šport

Typ: ostatný materiál

Dňa 18.01.2024 vláda SR vzala na vedomie Správu o stave výskumu a vývoja v Slovenskej republike a jeho porovnanie so zahraničím za rok 2022. Materiál obsahuje vyhodnotenie stavu výskumu a vývoja v Slovenskej republike za rok 2022 a tiež návrh opatrenia vo vzťahu k ďalším obdobiam. V hodnotenom období roka 2022 dosiahli celkové výdavky na výskum a vývoj podiel na HDP vo výške 0,98 %, čo predstavuje zvýšenie oproti predchádzajúcemu roku o 0,03 percentuálneho bodu. V tom podiel výdavkov zo štátneho rozpočtu predstavoval 0,17 % HDP a podiel výdavkov z podnikateľského sektora 0,56 % HDP.

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]