Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky


:


Zákon/Zmeny vo financovaní neštátnych zariadení poradenstva a prevencie
15. 01. 2024

Predkladateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Oblasť: školstvo Typ: zákon schválený Národnou radou Dňa 08.12.2023 NRSR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských...

Nariadenie vlády SR/Rozpis finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia
01. 01. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oblasť: školstvo, financie Typ: nariadenie vlády SR   Dňa 20.12.2023 vláda SR schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády...

MPK/Doping – zoznam zakázaných látok a metód
26. 11. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Typ LP: MPK Dňa 23.11.2023 bol do MPK predložený návrh vyhlášky MŠVVŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 396/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam zakázaných látok a zakázaných metód na účely dopingu...

MPK/Financovanie škôl a školských zariadení zo štátneho rozpočtu
19. 11. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oblasť: školstvo Typ: MPK Dňa 13.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z....

MPK/Zmena financovania zariadení poradenstva a prevencie
06. 11. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oblasť: školstvo, financie Typ: MPK Dňa 31.10.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a...

MPK/Zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky
15. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oblasť: školstvo, veda, výskum a šport Typ: MPK Dňa 11.10.2023 bol v MPK zverejnený návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky. Návrh bol spracovaný po...

Ostatný materiál/Rozšírenie účelu použitia časti finančných prostriedkov poskytnutých Fondu na podporu športu
01. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oblasť: šport Typ: ostatný materiál  Dňa 20.09.2023 vláda SR schválila zmenu a rozšírenie účelu použitia časti finančných prostriedkov v sume 10 mil. eur poskytnutých Fondu na podporu...

MPK/Cezhraničné uznávanie odborných kvalifikácií sestier v Rumunsku
25. 09. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oblasť: školstvo, zdravotníctvo Typ: MPK Dňa 20.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a opravuje smernica 2005/36/ES, pokiaľ ide o...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]