Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky


:


MPK/Kódex vedeckej integrity a etiky na Slovensku
17. 09. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oblasť: školstvo, veda, výskum a šport Typ: MPK Dňa 13.09.2023 bol v MPK zverejnený návrh materiálu označeného ako „Kódex vedeckej integrity a etiky na Slovensku“ (ďalej aj „kódex“)...

Nariadenie vlády SR/Metodika na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024
17. 09. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oblasť: šport Typ: nariadenie vlády SR Dňa 06.09.2023 vláda SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o metodike na výpočet podielu uznaného športu na rok 2024. Nariadenie...

Informatívny materiál/Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vysokých škôl na roky 2023 – 2028
10. 09. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oblasť: školstvo, veda, výskum a šport Typ: informatívny materiál Dňa 23.08.2023 vláda SR schválila Dlhodobý zámer vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti...

MPK/Vznik novej kategórie odborných zamestnancov
14. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oblasť: Školstvo, veda, výskum, vzdelávanie a šport Typ: MPK Dňa 03.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a...

MPK/Zabezpečenie dozoru pri organizovaní športových výcvikov v materských školách
14. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oblasť: Školstvo, veda, výskum, vzdelávanie a šport Typ: MPK Dňa 03.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a...

MPK/Označovanie materských škôl pre deti so zdravotným znevýhodnením
07. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oblasť: Školstvo, veda, výskum, vzdelávanie a šport Typ: MPK Dňa 02.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej...

MPK/Výchova a vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním
07. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy , výskumu a športu Slovenskej republiky Oblasť: Školstvo Typ: MPK Dňa 31.07.2023 bola v MPK zverejnená Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa...

MPK/Zariadenia poradenstva a prevencie
07. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Oblasť: Školstvo Typ: MPK Dňa 31.07.2023 bola v MPK zverejnená vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 24/2022 Z. z. o ...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]