Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

PI/Strelné zbrane a strelivo

31. 03. 2024

Predkladateľ: MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)

Oblasť: vnútro

Typ LP: PI 

Dňa 22.03.2024 bola zverejnená  predbežná informácia o návrhu vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov. Cieľom návrhu vyhlášky je upraviť podrobnosti o rozsahu a spôsobe vykonania skúšky odbornej spôsobilosti žiadateľa, o vydanie zbrojného preukazu a o spôsobe započítania tejto skúšky alebo jej časti, spôsobe vedenia záznamových kníh v listinnej podobe držiteľmi skupiny F zbrojného preukazu, spôsobe vedenia elektronickej evidencie zbraní, streliva, určených komponentov streliva pri podnikaní na úseku zbraní a streliva v elektronických záznamových knihách, podmienkach prechovávania alebo skladovania streliva, určených komponentov streliva a ich zabezpečenie zodpovednou osobou držiteľa zbrojnej licencie, európskom zbrojnom pase, obsahu lekárničky prvej pomoci držanej na strelnici, podmienkach zabezpečenia zbrane alebo streliva proti ich zneužitiu, strate alebo odcudzeniu počas ich verejného vystavovania, náležitostiach potvrdenia o prevzatí zbrane pred jej znehodnotením alebo zničením, alebo výrobou jej rezu.

Predbežné konanie končí: 08.04.2024

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]