Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


:


Ostatný materiál/Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024
04. 03. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro Typ: ostatný materiál  Dňa 21.02.2024 vláda SR schválila Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024. Cieľom materiálu je stanovenie úloh pre...

Nariadenie vlády SR/Zníženie sumy príspevku za ubytovanie odídenca
04. 03. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro Typ: nariadenie vlády  Dňa 21.02.2024 vláda SR schválila Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní...

Ostatný materiál/Predĺženie poskytovania dočasného útočiska na území Slovenskej republiky
04. 03. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro Typ: ostatný materiál  Dňa 21.02.2024 vláda SR schválila Návrh na zmenu uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 185 zo 16. marca 2022 k návrhu na vyhlásenie poskytovania dočasného útočiska v súlade...

MPK/Predĺženie prechodného obdobia platnosti niektorých dopravných značiek
04. 03. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro Typ LP: MPK Dňa 23.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2020 Z. z. o...

MPK/Zmena účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roku 2022 v kapitole MVSR
04. 03. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro Typ LP: MPK Dňa 23.02.2024 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky so zmenou účelu použitia nevyčerpaných kapitálových výdavkov z roku 2022 v kapitole Ministerstva...

MPK/Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024
18. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro Typ LP: MPK Dňa 12.02.2024 bol v MPK zverejnený Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024. Cieľom materiálu je stanovenie úloh pre...

Ostatný materiál/Zrušenie úlohy pre ministra vnútra
18. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro Typ: ostatný materiál Dňa 06.02.2024 vláda SR schválila Návrh na zrušenie úlohy B.2. vyplývajúcej z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 48 z 19. januára 2022 k Stratégii ochrany pred neoprávneným...

Ostatný materiál/Zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR_2
18. 02. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro Typ: ostatný materiál Dňa 06.02.2024 vláda SR schválila Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesení vlády Slovenskej republiky. Cieľom materiálu je zrušiť niektoré úlohy z uznesení...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]