Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


:


MPK/Cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch
03. 12. 2023

Predkladateľ dokumentu: EÚ a Ministerstvo vnútra SR Oblasť: Doprava Typ: MPK Dňa 23.11.2023 bo v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/413, ktorou sa uľahčuje cezhraničná výmena informácií o dopravných deliktoch...

MPK/Výnimky z dopravných zákazov pre niektoré typy vozidiel
26. 11. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra SR Typ LP: MPK Dňa 23.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky MV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v platnom znení. Cieľom vyhlášky je najmä rozšíriť okruh vozidiel, ktoré majú výnimku zo...

MPK/Úhrada výdavkov súvisiacich s COVID-19
26. 11. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra SR Typ LP: MPK Dňa 22.11.2023 bol do MPK predložený ako nelegislatívny materiál Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich s úlohami a opatreniami civilnej ochrany počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia...

PI/Zmeny v právnej úprave kritickej infraštruktúry
26. 11. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro Typ: PI Dňa 22.11.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o kritickej infraštruktúre. Cieľom návrhu je transpozícia a implementácia právnych predpisov Európskej únie, ktorými sa...

MPK/Elektronický Register kandidátov a kandidátnych listín vo voľbách
26. 11. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro,verejná správa Typ: MPK Dňa 15.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

MPK/Príprava a vykonanie cvičenia krízového manažmentu INEX 6 v Slovenskej republike
26. 11. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro Typ: MPK Dňa 15.11.2023 bol v MPK zverejnený Návrh na prípravu a vykonanie cvičenia krízového manažmentu INEX 6 v Slovenskej republike. Cvičenie INEX 6 sa uskutoční formou Table-Top (štábneho) cvičenia v ...

Ostatný materiál/Úhrada výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie
19. 11. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro, financie Typ: ostatný materiál Dňa 08.11.2023 vláda SR schválila Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti Okresných úradov Bardejov,...

Ostatný materiál/Poskytnutie finančnej výpomoci obyvateľom obce Valaská Belá po mimoriadnej udalosti
19. 11. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro, financie Typ: ostatný materiál Dňa 08.11.2023 vláda SR schválila Návrh na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom po mimoriadnej udalosti v územnej pôsobnosti Okresného úradu Prievidza....

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]