Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


:


MPK/Finančná výpomoc obyvateľom obcí Blatné Revištia a Svätuš po mimoriadnej udalosti
12. 11. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: financie, vnútro Typ: MPK Dňa 07.11.2023 bol v MPK zverejnený návrh na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom po mimoriadnej udalosti v územnej pôsobnosti Okresného úradu Sobrance. Cieľom...

MPK/Zrušenie úloh B.1. a B.2. uložených ministrovi vnútra uznesením vlády č. 225 z 30. marca 2022
29. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro, verejná správa, krízové riadenie Typ: MPK Dňa 24.10.2023 bol v MPK zverejnený návrh na zrušenie úloh z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 225 z 30. marca 2022 ku Koncepcii organizácie a...

MPK/Doplnenie služobných rovnošiat PZ SR
29. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro Typ: MPK Dňa 26.10.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o...

Ostatný materiál/Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024 – 2028
29. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro, bezpečnosť Typ: ostatný materiál Dňa 18.10.2023 vláda SR schválila Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2024 – 2028. Ide o strategický dokument, ktorý tvorí popis situácie v oblasti...

MPK/Výdavky spojené so záchrannými prácami v územnej pôsobnosti niektorých okresných úradov
22. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro, mimoriadne situácie, financie Typ: MPK Dňa 19.10.2023 bol v MPK zverejnený návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie v územnej pôsobnosti okresných...

MPK/Poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom obce Valaská Belá
22. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro, mimoriadne situácie, financie Typ: MPK Dňa 19.10.2023 bol v MPK zverejnený návrh na poskytnutie jednorazovej finančnej výpomoci obyvateľom po mimoriadnej udalosti v územnej pôsobnosti Okresného...

Akt medzinárodného práva/Zmluva medzi SR a ČR o štátnej hranici
15. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro, zahraničné veci a európske záležitosti Typ: akt medzinárodného práva Dňa 04.10.2023 vláda SR schválila návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o štátnej hranici...

Nariadenie vlády SR/Dočasná kontrola na vnútornej hranici Slovenskej republiky s Maďarskom
15. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Oblasť: vnútro, zahraničné veci a európske záležitosti Typ: nariadenie vlády  Dňa 04.10.2023 vláda SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dočasne obnovuje kontrola na vnútornej...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]