Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. júl 2024, pondelok
 

MPK/Správa o vykonávaní medzinárodných zmlúv

18. 03. 2024

Predkladateľ: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

Oblasť: medzinárodné

Typ LP: MPK

Medzinárodné zmluvy ako jeden zo základných prameňov medzinárodného práva sú dôležitým nástrojom, ktorým si suverénne štáty upravujú svoje vzájomné vzťahy. Poskytujú potrebný právny rámec pre medzinárodnú spoluprácu v rôznych oblastiach a predstavujú dôležitý nástroj na presadzovanie zahraničnopolitických záujmov Slovenskej republiky. Medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná, sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky a ako pramene práva majú dôležité postavenie. 

V hodnotenom období rokov 2022 – 2023 sa Slovenská republika stala zmluvným štátom viacerých dvojstranných a mnohostranných zmlúv, predovšetkým v oblasti zamedzení dvojitého zdanenia, voľného obchodu (pod hlavičkou Európskej únie (ďalej aj ako „EÚ“)) dopravy, ochrany a podpory investícií, v oblasti školstva, vedy a výskumu, a kultúry.

Cieľom procesu tzv. „revízie zmluvnej základne“, ktorý prebieha od vzniku Slovenskej republiky, je vyjasniť si a potvrdiť platnosť zmluvných dokumentov vo vzájomných bilaterálnych vzťahoch medzi Slovenskou republikou a ostatnými štátmi po tom ako sukcedovala do medzinárodných zmlúv bývalej Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.

MPK končí: 21.03.2024

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]