Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. júl 2024, štvrtok
 

Nelegislatívny materiál/Zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2024

18. 03. 2024

Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí

Oblasť: zahraničné veci

Typ: nelegislatívny materiál

Dňa 06.03.2024 vláda schválila Zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na rok 2024.

Zameranie je plánovací dokument, v ktorom je stanovené, ako budú v roku 2024 na rozvojovú spoluprácu využívané finančné prostriedky jednotlivých rezortov, ktoré sú zapojené do rozpočtového programu oficiálnej rozvojovej pomoci (05T). Súčasne však uvádza aj vybrané iniciatívy, ktoré sú hradené z iných rozpočtových programov. Spoločnou snahou všetkých aktérov bude ďalšie napĺňanie vybraných cieľov a podcieľov udržateľného rozvoja, v súlade so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023 schválenou vládou Slovenskej republiky dňa 30. januára 2019, ktorej platnosť bola predĺžená do 31.12.2024 uznesením vlády Slovenskej republiky č. 620 z 20.11.2023.

Slovenská republika sa bude výraznejšie zapájať do realizácie nástrojov EÚ v oblasti rozvojovej spolupráce prostredníctvom delegovanej spolupráce a do koordinovaných iniciatív Team Europe. Pokračovať bude úsilie viacerých inštitúcií o zapájanie podnikateľov do rozvojovej spolupráce. V roku 2024 sa očakáva zavedenie do praxe poskytnutie zvýhodneného úveru zo strany EXIMBANKY SR. V roku 2024 bude formou medzirezortného koordinačného procesu prebiehať príprava piatej strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky, na obdobie rokov 2025- 2030. Súčasťou jej prípravy bude zhodnotenie výsledkov rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky v rokoch 2019-2023 a jej budúcich východísk a perspektív na nasledujúce obdobie. Pre rok 2024 sú na dvojstrannú rozvojovú spoluprácu vyčlenené prostriedky v hodnote 23 mil. eur z čoho 78 % predstavujú prostriedky v kapitolách rezortu financií a zahraničných vecí. Pri predpoklade stabilnej výšky multilaterálnej rozvojovej pomoci sa Slovenská republika ani v roku 2024 nepriblíži k medzinárodnému záväzku dosiahnuť podiel oficiálnej rozvojovej pomoci na hrubom národnom dôchodku do roku 2030 vo výške 0,33 %. V tomto ukazovateli sa bude Slovensko pohybovať okolo úrovne 0,13 %, na posledných priečkach spomedzi členských krajín EÚ ako aj Výboru OECD pre rozvojovú pomoc. 

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]