Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

PI/Podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia

24. 03. 2024

Predkladateľ: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Oblasť: zdravotníctvo 

Typ LP: PI 

Dňa 18.03.2024 bola zverejnená predbežná informácia o návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 101/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia. Cieľom návrhu vyhlášky je aktualizovanie podrobností na zabezpečenie radiačnej ochrany pri prevádzke pracoviska, na ktorom sa vykonáva lekárske ožiarenie, definovanie obsahu programu radiačnej ochrany a úprava existujúceho rozsahu vykonávania preberacích skúšok, skúšok dlhodobej stability zariadení, ktoré slúžia na lekárske ožiarenie a ich príslušenstva, zobrazovacích zariadení a zariadení na spracovanie filmového materiálu z dôvodu potreby reagovať na uvádzanie na trh a do prevádzky nových technológií a implementáciu poznatkov z aplikačnej praxe. Ďalším cieľom je revidovanie požiadaviek na používanie ochranných pomôcok pre pacientov, ktorí sa podrobujú lekárskemu ožiareniu a doplnenie podrobnosti, ktoré sa týkajú rozsahu vykonávania skúšok prevádzkovej stálosti. 

Predbežné konanie končí: 08.04.2024

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]