Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


:


PI/Tvorba siete nemocníc a ich kategorizácia
22. 01. 2024

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: zdravotníctvo Typ: PI Dňa 15.01.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ........ 2024, ktorou sa ustanovuje metodika...

Zákon/Uzatvorenie dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti elektronickou formou
15. 01. 2024

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR Oblasť: zdravotníctvo Typ: zákon schválený Národnou radou Dňa 22.12.2023 NRSR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v...

Zákon/Novela zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti
15. 01. 2024

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR Oblasť: zdravotníctvo Typ: zákon schválený Národnou radou Dňa 22.11.2023 NRSR schválila vládny  návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení...

MPK/Zmena termínu odovzdania akčných plánov ochrany pred hlukom
01. 01. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: zdravotníctvo Typ LP: MPK Dňa 22.12.2023 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí a o zmene zákona Národnej...

MPK/2-metyloxolán ako alternatíva k hexánu pri výrobe potravín
01. 01. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: zdravotníctvo Typ LP: MPK Dňa 22.12.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej...

MPK/Zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády SR pre ministra zdravotníctva
01. 01. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: zdravotníctvo Typ LP: MPK Dňa 22.12.2023 bol v MPK zverejnený návrh na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky. Cieľom predkladaného materiálu je zrušiť úlohy z uznesení...

MPK/Regulácia cien v oblasti zdravotníctva
17. 12. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo zdravotníctvo Slovenskej republiky Oblasť: zdravotníctvo, financie Typ LP: MPK Dňa 12.12.2023 bol v MPK zverejnený Návrh opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva...

Nariadenie vlády SR/Zaradenie Nemocnice arm. generála L. Svobodu Svidník, a. s. do pevnej siete poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti
17. 12. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: zdravotníctvo Typ: nariadenie vlády  Dňa 06.12.2023 vláda SR schválila s pripomienkou návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]