Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


:


MPK/Ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov v Čilistove
10. 09. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  Oblasť: Životné prostredie Typ: MPK Dňa 31.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých...

MPK/Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa
10. 09. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky  Oblasť: Zdravotníctvo  Typ: MPK Dňa 31.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej...

PI/Určujúce znaky nového typu záchrannej zdravotnej služby
14. 08. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: Zdravotníctvo Typ: PI Dňa 07.08.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z ... 2023, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva...

PI/Štruktúra výdavkov zdravotných poisťovní podľa typov zdravotnej starostlivosti
14. 08. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: Zdravotníctvo Typ: PI Dňa 04.08.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej...

PI/Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2024
14. 08. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: Zdravotníctvo Typ: PI Dňa 04.08.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť...

PI/Zaraďovanie poistencov do farmaceuticko-nákladových skupín
14. 08. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: Zdravotníctvo Typ: PI Dňa 04.08.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej...

PI/Poistné na verejné zdravotné poistenie
14. 08. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: Zdravotníctvo Typ: PI Dňa 04.08.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej...

PI/Zoznam skupín zdravotníckych pomôcok na rok 2024
14. 08. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: Zdravotníctvo Typ: PI Dňa 04.08.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín,...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]