Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky


:


PI/Dátové rozhrania na zasielanie údajov
14. 08. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: Zdravotníctvo Typ: PI Dňa 04.08.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva  Slovenskej republiky,  ktorou mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva...

Schválený zákon NRSR/Humánne lieky a zdravotnícke pomôcky
24. 07. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR Oblasť: Zdravotníctvo Typ: Schválený zákon Národnou radou Dňa 28.06.2023 NRSR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a  dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch  a zdravotníckych pomôckach. Cieľom je upraviť prípadné nedostatky,...

Schválený zákon NRSR/Zdravotná starostlivosť
03. 07. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva SR Oblasť: Zdravotníctvo Typ: Schválený zákon NRSR Dňa 20.06.2023 NRSR schválila zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v...

PI/Regulácia cien v zdravotníctve
03. 07. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: Zdravotníctvo Typ: PI Dňa 28.06.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie č. 07045/2003 z 30. decembra 2003,...

PI/Kategorizácia práce z hľadiska zdravotných rizík
11. 06. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo zdravotníctva SR Oblasť: zdravotníctvo Typ: predbežná informácia Dňa 31.05.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva...

PI/Ochrana zdravia zamestnancov
11. 06. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo zdravotníctva SR  Oblasť: zdravotníctvo Typ: predbežná informácia Dňa 31.05.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji...

MPK/Používanie obmedzovacích prostriedkov
08. 05. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo zdravotníctva SR  Oblasť: zdravotníctvo Typ: MPK Dňa 02.05.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o používaní obmedzovacích prostriedkov a ...

PI/Pevná ambulantná pohotovostná služba
02. 05. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Oblasť: Zdravotníctvo Typ: PI  Dňa 27.04.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR, ktorou sa mení vyhláška č. 22/2018 Z. z. ktorou sa ustanovujú spádové...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]