Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

MPK/Technické požiadavky na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia

24. 03. 2024

Predkladateľ: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)

Oblasť: životné prostredie  

Typ LP: MPK

Dňa 20.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov. Cieľom návrhu vyhlášky je zabezpečiť úplnú transpozíciu delegovanej smernice Komisie (EÚ) 2024/232 z 25. októbra 2023, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre kadmium a olovo v plastových profiloch v elektrických a elektronických oknách a dverách s obsahom zhodnoteného tvrdeného polyvinylchloridu (Ú. v. EÚ L, 2024/232, 10.1.2024). Návrh vyhlášky zabezpečí predĺženie možnosti používania vybraných obmedzovaných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, za ktoré dodnes neexistuje spoľahlivá náhrada, z dôvodu nedostatočného vedeckého a technického pokroku.

MPK končí: 11.04.2024

Sprievodná dokumentácia 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]