Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. júl 2024, sobota
 

MPK/Zníženie administratívnej záťaže obcí pri poskytovaní príspevkov z Environmentálneho fondu

31. 03. 2024

Predkladateľ: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)

Oblasť: životné prostredie 

Typ LP: MPK

Dňa 22.03.2024 bol v MPK zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení  zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde v súlade s Plánom legislatívnych úloh vlády SR na rok 2024. Základným cieľom je zníženie administratívnej záťaže obcí pri poskytovaní príspevkov z Environmentálneho fondu prostredníctvom odstránenia povinnosti obce požiadať fond o vyplatenie príspevku. Ďalšími cieľmi návrhu zákona je zníženie administratívnej záťaže prevádzkovateľov skládok odpadov a odkalísk, ktorí už Environmentálnemu fondu nebudú zasielať oznámenia o tom, že poplatník im neuhradil poplatok za uloženie odpadu, zmena intervalu pre ohlasovanie množstva uloženého odpadu a vybraných a odvedených poplatkoch za uloženie odpadu na skládke odpadov z pôvodného trojmesačného na ročný interval, úprava požiadaviek pre získanie príspevku podľa úrovne vytriedenia tak, aby sa podporilo triedenie zložiek komunálnych odpadov, ktoré sa vyskytujú v zmesovom odpade a znížilo sa množstvo nevytriedených zložiek komunálnych odpadov, zmena poplatkovej povinnosti v súvislosti s uložením inertného odpadu na skládku odpadu a iné.

MPK končí: 16.04.2024

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]