Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

PI/Odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní systémov tepelných čerpadiel

03. 03. 2024

Predkladateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Oblasť: životné prostredie

Typ: PI

Dňa 22.02.2024 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Touto právnou úpravou sa zavádza legislatívna zmena, ktorá vyplýva z návrhu Vykonávacieho rozhodnutia Rady (EÚ) zo 14. júla 2023, ktorým sa mení vykonávacie rozhodnutie Rady z 13. júla 2021 o schválení a posúdení Plánu obnovy a odolnosti SR, konkrétne z Reformy 1, čiastkové opatrenie 3: Podpora tepelných čerpadiel v rámci Komponentu 19 REPowerEU Plánu obnovy a odolnosti SR. Cieľom návrhu zákona je odstránenie legislatívnych bariér pri využívaní systémov tepelných čerpadiel.

Dátum konca PK: 26.02.2024

Sprievodná dokumentácia

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]