Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


:


Ostatný materiál/Návrh metodiky pre produktovú skupinu „Počítače, monitory, tablety a smartfóny“ – zelené VO
01. 01. 2024

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: životné prostredie Typ: Ostatný materiál Dňa 12.12.2023 vláda SR schválila materiál označený ako „Návrh metodiky pre produktovú skupinu „Počítače, monitory, tablety a smartfóny“ s uplatnením...

Ostatný materiál/Návrh na zrušenie úlohy č. 2 v mesiaci apríl 2021 z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2021
17. 12. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: životné prostredie Typ: ostatný materiál Dňa 06.12.2023 vláda SR rozhodla o zrušení úlohy č. 2 v mesiaci apríl 2021 z Plánu práce vlády Slovenskej republiky na rok 2021 – Zmena garanta...

Ostatný materiál/Ukončenie nájmu pozemkov pre projekt DANUBIA PARK – upravené nové znenie
17. 12. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: životné prostredie Typ: ostatný materiál Dňa 06.12.2023 vláda SR vzala na vedomie informáciu o neplnení záväzku nájomcu zo Zmluvy č. 2006/5700/0902 o nájme územia pri stupni Čunovo VDG na...

Ostatný materiál/Návrh riešenia havarijného stavu kvality ovzdušia v meste Jelšava
17. 12. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: životné prostredie Typ: ostatný materiál Dňa 06.12.2023 vláda SR schválila Návrh riešenia havarijného stavu kvality ovzdušia v meste Jelšava. V súvislosti s tým bolo podpredsedovi...

MPK/Zmeny pri nakladaní s textilným a potravinovým odpadom
10. 12. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: zahraničné veci a európske záležitosti, životné prostredie Typ: MPK Dňa 08.12.2023 bol v MPK zverejnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES...

MPK/Úprava zmesových odpadov pred skladovaním v nadväznosti na vznesené požiadavky zo strany EÚ
03. 12. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Oblasť: Životné prostredie Typ: MPK Dňa 24.11.2023 bo v MPK zverejnená vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky...

PI/Lov vlka dravého
03. 12. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo životného prostredia SR Oblasť: Životné prostredie Typ: PI Dňa 27.11.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného...

MPK/Návrh účasti delegácie SR na zasadnutí zmluvných strán Dohovoru z Espoo
03. 12. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Oblasť: Životné prostredie Typ: MPK Dňa 24.11.2023 bo v MPK zverejnený Návrh účasti delegácie Slovenskej republiky na 9. zasadnutí zmluvných strán Dohovoru Európskej hospodárskej komisie OSN E/ECE/1250 o hodnotení...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]