Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


:


MPK/Predĺženie výnimky zo zákazu použitia ortuti a olova v elektrických a elektronických zariadeniach
08. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: životné prostredie Typ: MPK Dňa 03.10.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného...

Ostatný materiál/Súhlas vlády SR s účasťou delegácie SR na zahraničných konferenciách
01. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: životné prostredie, zahraničné veci a európske záležitosti Typ: ostatný materiál Dňa 27.09.2023 vláda SR udelila súhlas s účasťou delegácie Slovenskej republiky na 28. konferencii zmluvných...

Ostatný materiál/Opatrenia na zneškodnenie nebezpečných odpadov v lokalite Chemko, a.s. Strážske
01. 10. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: životné prostredie Typ: ostatný materiál Dňa 27.09.2023 vláda SR schválila návrh na zabezpečenie opatrení súvisiacich so zneškodnením nebezpečných odpadov s obsahom PCB v lokalite Chemko, a. s....

Nariadenie vlády SR/Chránený areál Stolica
25. 09. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: životné prostredie Typ: nariadenie vlády SR Dňa 13.09.2023 vláda SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje chránený areál Stolica. Sprievodná...

Informatívny materiál/Osvedčenie o významnej investícii na investičný projekt „Revitalizácia vodného toku Morava v úseku rkm 69,00 - 52,00 z Plánu obnovy a odolnosti SR“
25. 09. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: životné prostredie Typ: informatívny materiál Dňa 13.09.2023 vláda SR schválila návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt „Revitalizácia vodného toku Morava v úseku...

Nariadenie vlády SR/Prírodná rezervácia Devínska Kobyla
25. 09. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: životné prostredie Typ: nariadenie vlády SR Dňa 13.09.2023 vláda SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje prírodná rezervácia Devínska Kobyla. Sprievodná...

Nariadenie vlády SR/Národný park Slovenský kras, jeho zóny a ochranné pásmo
25. 09. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: životné prostredie Typ: nariadenie vlády SR Dňa 13.09.2023 vláda SR schválila návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Národný park Slovenský kras, jeho zóny a...

PI/Nastavenie rozšírenej zodpovednosti výrobcov textilných výrobkov
17. 09. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: životné prostredie Typ: PI Dňa 12.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]