Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. júl 2024, utorok
 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


:


PI/Predĺženie platnosti výnimky použitia olova a ortute v niektorých zariadeniach
10. 09. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: Životné prostredie Typ: PI Dňa 05.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného...

MPK/Zákon o krajinnom plánovaní
03. 09. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Oblasť: Životné prostredie Typ: MPK Dňa 24.08.2023 bol v MPK zverejnený zákon o krajinnom plánovaní. Cieľom je vytvoriť nástroj integrovaného manažmentu krajiny, ktorý bude predstavovať komplexnú starostlivosť o...

MPK/Vodohospodárstvo
27. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia SR Oblasť: Životné prostredie Typ: MPK Dňa 22.08.2023 bola v MPK zverejnená vyhláška Ministerstva životného prostredia SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a ...

MPK/Územia európskeho významu
21. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia SR Oblasť: Životné prostredie Typ: MPK Dňa 15.08.2023 bolo v MPK zverejnené nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje národný zoznam území európskeho významu. Cieľom je odstránenie nedostatkov, ktoré...

MPK/Sprísnenie emisných noriem CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá
21. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Oblasť: Životné prostredie, doprava Typ: MPK Dňa 15.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení naradenie (EÚ) 2019/1242, pokiaľ ide o sprísnenie emisných noriem...

MPK/Osvedčenie o významnej investícii na projekt
14. 08. 2023

Predkladateľ dokumentu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: Investície, životné prostredie  Typ: MPK Dňa 09.08.2023 bol v MPK zverejnený návrh na vydanie osvedčenia o významnej investícii na investičný projekt „Revitalizácia vodného toku Morava v...

PI/Tvorba legislatívneho rámca integrovaného manažmentu tvorby a ochrany krajiny
14. 08. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: Životné prostredie Typ: PI Dňa 08.08.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona o krajinnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom navrhovanej právnej úpravy je vytvoriť...

MPK/Environmentálny fond
24. 07. 2023

Predkladateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Oblasť: Životné prostredie Typ: MPK Dňa 14.07.2023 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia...

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]