Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

5 tipov úradu splnomocnenca na sviatočný čas

22. 12. 2020

Milí priatelia, milé priateľky, 

na tohtoročné výnimočné sviatky Vám prinášame výnimočné tipy na čítanie či pozeranie z dielne nášho úradu. 

1. Knižná edícia národného Projektu Participácia

V knižnej edícii Participácia, ktorá prináša výstupy národného projektu Participácia realizovaného na našom úrade nájdete všetko, čo ste kedy chceli a potrebovali vedieť o participácii. 

Od základných pojmov, cez teoretické a analytické rámce sa môžete presunúť priamo ku konkrétnym príkadom participatívnych procesov v praxi z celého Slovenska. Ak Vás participatívne príbehy zaujmú natoľko, že si ako novoročné predsavzatie dáte takýto proces zrealizovať, nemusíte chodiť ďaleko. Naša knižná séria Vás prevedie celým participatívnym procesom od jeho naplánovania, cez realizáciu až po vyhodnotenie. 

 

2. Analýza stavu mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti na Slovensku 

Aj náš druhý národný program - Výskum mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti si pre Vás pripravil vianočné prekvapenie. 

Po mesiacoch zberu dát, dotazníkoch, fokusových skupinách, či prieskumoch verejnej mienky a analyzovaní všetkých dát vzniklo spoločné monumentálne dielo stoviek expertov a expertiek z neziskového sektora, akademickej obce či odborníkov vo svojich oblastiach. Analýza, síce hrubá, ale o to komplexnejšia, Vám prináša pohľad na to, ako dnes vyzerá náš mimovládny neziskový sektor a jeho organizácie, ale aj v akom stave je naša občianska spoločnosť a čo na ňu hovoríme.  Ak sa stretávate vo Vašom okolí s rôznymi názormi na fungovanie či úlohu mimovládok a občianskej spoločnosti v našej krajine, odporúčame Vám túto viac ako tisíc stranovú publikáciu. 

 

3. Návrhy expertov a expertiek z mimovládok k peniazom z eurofondom

Program Partnerstvo, ktorý náš úrad realizuje spoločne s Centrálnym koordinačným orgánom na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a investícii celý rok ako piesok v presýpacích hodinách spájal svet mimovládnych neziskových organizácií so svetom eurofondov. 

V spolupráci s Komorou mimovládnych neziskových organizácií vznikli konkrétne návrhy opatrení, ktoré má zmysel podporiť z iniciatívy REACT-EU. Cieľom iniciatívy je podpora nápravy dôsledkov krízy v súvislosti s pandémiou COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva. Na jeseň sa projekt Partnerstvo aktívne zúčastňoval prípravy nového programovacieho obdobia eurofondov na roky 2021 - 2027. Opäť v spolupráci s expertmi a expertkami mimovládnych neziskových organizácií pripravil zoznam odporúčaní pre novú Partnerskú dohodu. 

 

4. V akých oblastiach pomáhajú cirkvi na Slovensku? 

Vďaka Koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti a úloh z jej akčných plánov sa môžete začítať do analýzy iných úloh cirkví, ktoré si asi bežne predstavíme. 

Naša analýza sa totiž pozrela na tie aktivity registrovaných cirkví na Slovensku, ktoré bežne pripisujeme mimovládnym neziskovým organizáciám. Vďaka tomu vznikla jedinečná analýza, ktorá Vám ukáže, v akých všeobecne prospešných oblastiach pôsobia registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, ktoré sú ich cieľové skupiny, v akých častiach Slovenska vykonávajú svoje aktivity, ale aj to, v čom sa ich činnosť prekrýva s činnosťou mimovládnych neziskových organizácií. 

 

5. Týždeň otvoreného vládnutia 2020 online 

Ak sa presýtite čítaním našich zaujímavých výstupov, alebo sa chcete len započúvať do zaujímavých a aktuálnych diskusií našich výnimočných a zaujímavých hostí a hostiek na témy súvisiace s otvoreným vládnutím, stačí si pustiť náš Youtube kanál OGP Slovensko. 

V priebehu jesene sme nahrávali aktuálne a podnetné diskusie s mnohými zaujímavými odborníkmi a odborníčkami z mimovládneho sektora, akadémie, štátnej či verejnej správy. Ak Vás zaujímajú témy ako voľby zo zahraničia, stav právneho štátu na Slovensku, obrana demokracie či spolupráca vedy a výskumu so štátom a samosprávou, na našom Youtube kanále máte o program k vianočnému upratovaniu, pečeniu či baleniu darčekov postarané. 

Nájdete tam aj jeden bonusový darček - osem príbehov partnerstiev medzi mimovládnymi neziskovými organizáciami a štátom, samosprávou, mestom či obcou, ktoré Vám predstavia samotné mimovládky. 

 

Veríme, že sme Vás našimi tipmi inšpirovali a strávite s nami príjemné, pohodové, bezpečné a radostné sviatky. 


PF uradu splnomocnenca k 2021

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy