Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Hľadáme nové kolegyne a nových kolegov, pridajte sa k nám!

01. 05. 2019

DOPLNENÉ 20. mája 2019: ĎAKUJEME ZA VÁŠ OBROVSKÝ ZÁUJEM O VOĽNÉ POZÍCIE NA ÚRADE SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI. VZHĽADOM NA VYSOKÝ POČET KANDIDÁTOV A KANDIDÁTOK MOMENTÁLNE NEPRIJÍMAME ĎALŠIE ŽIVOTOPISY A MOTIVAČNÉ LISTY. AK MÁTE ZÁUJEM S NAMI PRACOVAŤ, SLEDUJTE PRAVIDELNE NAŠU WEBOVÚ STRÁNKU A FACEBOOK, KDE NÁJDETE VŠETKY INFORMÁCIE.

Na úrade splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti rozširujeme tím o nové kolegyne a nových kolegov. Ak aj nemáte veľa pracovných skúseností, ale nebojíte sa výziev, máte záujem meniť veci v krajine k lepšiemu, baví Vás komunikovať s aktérmi z rôznych prostredí, viete čo-to o verejnej správe a chcete si to overiť v praxi, možno hľadáme práve Vás!

Všetky pozície sú juniorské, požadujú vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa so zameraním na verejnú správu, politológiu a pod., miesto výkonu práce je Bratislava, nástup do pár týždňov, finančné ohodnotenie 1.250,- brutto.

Máme otvorené pracovné pozície v nasledujúcich témach:

1. Participácia verejnosti na tvorbe verejných politík na úrovni štátu (1 voľné miesto)

Vašou náplňou práce bude:

  • Viesť spoluprácu s rezortmi štátnej správy a aktérmi občianskej spoločnosti (mimovládnymi organizáciami, akadémiou, odbornou verejnosťou a ďalšími) na identifikácii aktuálnych verejných politík.
  • Sprevádzať zainteresovaných aktérov participatívnym procesom tvorby, implementácie a evaluácie verejných politík za pomoci špecialistov (analytikov, facilitátorov, školiteľov).
  • Zvyšovať povedomie o aktivitách rezortov štátnej správy a občianskej spoločnosti zainteresovaným aktérom, odbornej aj laickej verejnosti – organizovať aktivity zamerané na sieťovanie aktérov, výmenu skúseností, prezentovanie príkladov dobrej praxe, informovanie verejnosti o výstupoch spolupráce.

2. Prepájanie aktérov občianskej spoločnosti s prostredím eurofondov (1 voľné miesto)

Vašou náplňou práce bude:

  • Sledovať aktivity mimovládnych organizácií, ktoré realizujú projekty z eurofondových výziev.
  • Mapovať problémy mimovládnych neziskových organizácií pri realizácii projektov a poskytovať pomoc pri riešení (s využitím expertov zo špecializovaného projektu, ktorý realizuje úrad).
  • Prepájať projekty mimovládnych neziskových organizácií s relevantnými aktérmi verejnej správy (komunikovať výstupy, facilitovať spoluprácu medzi zainteresovanými aktérmi).
  • Podporovať zvyšovanie povedomia o výstupoch projektov mimovládnych neziskových organizácií financovaných z eurofondov verejnej správe, odbornej aj laickej verejnosti.
  • Pripravovať a koordinovať aktivity zamerané na sieťovanie aktérov verenej správy a občianskej spoločnosti v regiónoch s cieľom užšej spolupráce s úradom splnomocnenca.

Ak Vás témy zaujali a myslíte si, že viete pridať ruku k dielu, radi sa s Vami porozprávame. Vaše životopisy a krátku motiváciu, prípadne Vaše otázky k jednotlivým pozíciám posielajte p. Skarlet Ondrejčákovej, riaditeľke kancelárie úradu splnomocnenca.

Tešíme sa na Vás!

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy