Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Hľadáme výskumníkov alebo výskumníčky

13. 04. 2018

4. mája 2018: Ďakujeme za Váš záujem o otvorenú pozíciu výskumníkov a výskumníčok, včera, 3. mája 2018 sme uzavreli prijímanie žiadostí.
 
Ak však stále chcete prispieť k rozvoju občianskej spoločnosti, podporovať spoluúčasť a participáciu vo verejných politikách či otvárať vládnutie na Slovensku, sledujte náš facebook a web, kde nájdete aktuálne otvorené pozície a všetky novinky o našej práci.

hladame ludi

Zaujímate sa o prostredie verejnej správy a procesy tvorby verejných politík? Ste zvedaví/á, viete klásť otázky a hľadať odpovede? Chcete, aby to tu fungovalo lepšie? Tak sa prihláste, možno hľadáme práve Vás!

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá záujemcov a záujemkyne o prácu spočívajúcu v komunikácii s predstaviteľmi a predstaviteľkami verejnej správy a zapojenými aktérmi (experti a expertky, MNO, občania) za účelom získania informácií/dát o procesoch tvorby verejných politík participatívnym spôsobom.

Náplň práce:

- samostatná príprava a realizácia niekoľkých semi/štruktúrovaných rozhovorov podľa poskytnutej metodiky s predstaviteľmi a predstaviteľkami verejnej správy a zapojenej verejnosti s cieľom získať informácie/dáta o procesoch tvorby verejnej politiky participatívnym spôsobom (jeden participačný proces).

- spracovania výstupov z rozhovorov v požadovanej štruktúre a forme a ich odovzdania v určenom termíne.

Práca bude vykonávaná  na základe dohody o vykonaní práce s predpokladaným časovým rozsahom 40 hodín na jeden participačný proces so sadzbou od 15 euro/h (hrubá mzda). Predpokladané obdobie realizácie je jún-august 2018.

Predpoklady:

  • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a vyššie, spoločenskovedné vzdelanie výhodou
  • kultivované vystupovanie (písomné, ústne aj prezenčné)
  • schopnosť kritického a analytického myslenia s výskumníckym prístupom
  • schopnosť samostatne spracovávať rešerše v rámci zadanej témy
  • precíznosť
  • komunikatívnosť

Zohľadňované znalosti, zručnosti, skúsenosti

  • pracovná skúsenosť  a orientácia v systéme  verejnej správy,
  • pracovná skúsenosť  a orientácia v problematike zapájania verejnosti do tvorby verejných politík,
  • znalosť metodík sociálneho alebo etnografického výskumu výhodou,
  • výborná znalosť slovenčiny a schopnosť práce s textom

Postup výberu:

Od záujemcov a záujemkýň sa očakáva zaslanie profesijného životopisu.

Výberový proces:

Na základe posúdenia zaslaných životopisov bude vybraným uchádzačom a uchádzačkám zaslané pozvanie na školenie metodík zberu dát. V závere školenia budú záujemcovia a záujemkyne realizovať simulovaný výskumný rozhovor. Priebeh rozhovoru bude slúžiť na posúdenie predpokladov, znalosti, zručnosti a skúseností. Najúspešnejším uchádzačom a uchádzačkám bude ponúknuté uzatvorenie dohody o vykonaní práce.  

Profesijné životopisy zasielajte najneskôr do 3. mája 2018 s predmetom „výskumník/čka“ TA.13G4@E3QY3FT.F3HL2@ " target="_blank">Brunovi Konečnému. 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy