Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Martin Giertl ďakuje všetkým zástupcom občianskej spoločnosti, verejnej správy a zamestnancom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti

12. 03. 2022

Bolo mi cťou a potešením s vami pracovať viac ako sedem rokov v téme rozvoja občianskej spoločnosti. Viem, že nie vždy to bolo jednoduché, a preto ďakujem nielen vám, ale aj všetkým tým, s ktorými som mal možnosť počas svojho pôsobenia spolupracovať.

Verím, že sa úradu podarí pripraviť a presadiť Koncepciu rozvoja občianskej spoločnosti do roku 2030 a taktiež jej prvý akčný plán. Zároveň, že sa podarí prijať novelu zákona o dobrovoľníctve v podobe, v akej bola vypracovaná v spolupráci s organizáciami občianskej spoločnosti. Taktiež verím, že aj ďalšia agenda úradu bude napredovať – otvorené vládnutie, národné projekty, partnerstvo pre nové programové obdobie EŠIF, Plán obnovy a odolnosti a desiatky ďalších dôležitých agend, ktoré sa týkajú rozvoja občianskej spoločnosti.

Odchádzam z mimoriadne kvalitného a expertného úradu, ktorý má k dnešnému dňu 31 zamestnancov a realizuje pokračovanie úspešných národných projektov. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti je podľa môjho názoru v súčasnosti rešpektovaný v prostredí štátnej správy, samosprávy, občianskej spoločnosti, vrátane akademickej obce, cirkví a náboženských spoločností, podnikateľského sektora, ako aj v zahraničí. Som presvedčený, že spoločne s úradom sme toho urobili skutočne veľa.

Verím, že niekedy budeme mať ešte príležitosť, snáď aj spoločne, prostredníctvom rozvíjania občianskej spoločnosti meniť štát k lepšiemu. S tým som v roku 2014 z Nadácie Charty 77 na úrad prišiel a s tým dnes aj odchádzam.

Majte sa fajn.

Martin Giertl

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy