Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Mimovládne neziskové organizácie a potravinová pomoc ľuďom v núdzi

14. 09. 2022

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač úzko spolupracuje s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuelom Vlčanom v téme potravinová pomoc ľuďom v núdzi. Na spoločnej tlačovej besede dňa 30. augusta 2022 informovali o pripravovanej výzve na podporu aktivít mimovládnych charitatívnych organizácií zameraných na potravinovú pomoc.

Rezort pôdohospodárstva vyčlenil z Programu rozvoja vidieka 5 miliónov EUR, ktoré sú určené na investície do skladovacích priestorov, skladovacích zariadení, do špeciálnych zariadení a automobilov na prepravu a preskladnenie najmä potravín. Prijímateľmi financií budú organizácie, ktoré na neziskovom princípe poskytujú materiálnu pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitých životných situáciách a sú odkázaní na potravinovú pomoc – osamelé matky s deťmi, rodiny, ktoré sú postihnuté výpadkom príjmu živiteľa (či už v dôsledku vážneho ochorenia, či pri strate živiteľa), osoby žijúce v domácnostiach, ktorým je poskytovaná sociálna služba v zariadení sociálnych služieb bez poskytovania stravy, osoby a rodiny zasiahnuté živelnými pohromami a pod.

Splnomocnenec Filip Vagač ocenil promptnú reakciu ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana na aktuálnu situáciu zdražovania potravín a energetickú krízu. Zdôraznil nezastupiteľnú úlohu charitatívnych mimovládnych organizácií po celom Slovensku, ktoré najlepšie poznajú skupiny obyvateľov odkázaných na pomoc. Záujmom úradu splnomocnenca je informovať mimovládne neziskové organizácie, dlhodobo poskytujúce tieto služby, o podmienkach výzvy a o možnostiach ich zapojenia sa tak, aby dokázali svoju pomoc poskytovať aj naďalej.

V utorok 6. septembra 2022 sa na podnet splnomocnenca Filipa Vagača on-line stretlo 15 zástupkýň a zástupcov mimovládnych organizácií z celého Slovenska. Diskutovali o možnostiach zapojiť sa do pripravovanej výzve, ako aj o celkovej situácii s potravinovom pomocou na Slovensku. Nasledovalo predloženie konkrétnych návrhov na úpravu pripravovanej výzvy v rámci participatívneho procesu pripomienkovania. Cieľom je nastaviť výzvu tak, aby čo najviac reflektovala potreby a možnosti mimovládnych organizácií a ich klientov. 

Foto s tlačovej besedy- minister Vlčan a splnomocnenec Vagač

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy