Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. apríl 2024, utorok
 

Návrhy dodatkov k Štatútu Splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a k Štatútu Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie predložené do medzirezortného pripomienkového konania

26. 04. 2023

Návrh dodatku č. 2 k Štatútu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti a Návrh dodatku č. 5 k Štatútu Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie sú v termíne od 20. apríla do 4. mája 2023 predmetom medzirezortného pripomienkového konania.

Hlavné zmeny v návrhu dodatku štatútu splnomocnenca obsahujú:

  • úpravu niektorých z hlavných úloh splnomocnenca,
  • doplnenie ďalších úloh splnomocnenca vyplývajúcich  zo schválenej novely zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jedná sa o plnenie úloh spojených s činnosťou komisie o udelení akreditácie v oblasti dobrovoľníckych činností a tiež úloh spojených s činnosťou komisie pre poskytovanie dotácií na podporu rozvoja dobrovoľníctva.
  • odstránenie rôznych administratívnych nedokonalostí a zjednotenie spôsobu označenia obdobných ustanovení.

Hlavné zmeny v návrhu dodatku k štatútu Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie obsahujú:

  • aktualizáciu názvov niektorých strešných organizácií – členov komory za MNO,
  • prijatie dvoch nových členov komory za MNO – zástupcu Slovenského olympijského a športového výboru a zástupcu Občianskej platformy pre demokraciu,
  • možnosť pre členov komory za MNO zvoliť si okrem predsedu aj členov výkonného výboru komory za MNO,
  • overovanie kritérií členstva v komore za MNO pravidelne každých päť rokov,
  • možnosť zriadiť aj trvalé pracovné skupiny – rezortné rady.

Oba návrhy štatútov je možné pripomienkovať do 4. mája 2023 na portáli Slov – Lex:

Od 22. marca do 4. apríla 2023 boli návrhy dodatkov otvorené na pripomienkovanie aj prostredníctvom inštitútu predbežnej informácie:

 Po vyhodnotení medzirezortného pripomienkového konania budú materiály predložené na rokovanie vlády SR.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy