Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2023, streda
 

Pracovná pozícia: Hľadáme odborného konzultanta v rámci projektu Partnerstvo 4

30. 04. 2021

Úrad splnomocnenca hľadá do svojho tímu nového kolegu alebo kolegyňu na pozíciu odborný konzultant/odborná konzultantka, na zastrešenie aktivity Efektívne zapojenie zástupcov občianskej spoločnosti do prípravy a implementácie EŠIF 2021 – 2027.

Ako názov vypovedá, ide o spoluprácu a zapojenie širokého spektra aktérov do prípravy eurofondov a intenzívnu spoluprácu so zodpovednými ministerstvami pri realizácii konzultácií, workshopov, zisťovaní a nastavovaní procesov pre nové fondy EÚ. To všetko v spolupráci s expertkami a expertmi z radov mimovládnych neziskových organizácií.

Cieľom aktivity je dostať do neziskového sektora kvalitné a zrozumiteľné informácie a nájsť aktívne organizácie/expertov v jednotlivých témach, ktoré majú záujem zúčastniť sa na programovaní fondov EÚ. Nemenej dôležitou úlohou je týchto ľudí prepájať a pripravovať ich na spoluprácu so štátom.

Pozícia je súčasťou projekt Partnerstvo, ktorý sa zameriava na otváranie procesov prípravy a riadenia fondov EÚ neštátnym aktérom, s dôrazom na zástupcov mimovládnych neziskových organizácií a širšiu občiansku spoločnosť. Projekt v súčasnosti vstupuje do svojej štvrtej fázy (Partnerstvo 4), ktorá je zameraná hlavne na prípravu nového obdobia fondov EÚ 2021 – 2027. Projekt je financovaný z prostriedkov operačného programu Technická pomoc. Viac informácií o skorších fázach projektu nájdete na stránke nášho úradu. Miesto výkonu práce je Bratislava, nástup do pár týždňov, finančné ohodnotenie 1.540,- eur brutto.

Požiadavky na uchádzača/ku

Hľadáme človeka, ktorý:

 • rád pracuje s ľuďmi,
 • nie je mu cudzia téma fondov EÚ, má vedomosť o prostredí EU fondov, o operačných programoch a má skúsenosť s prácou v EŠIF
 • vie koordinovať malý tím ľudí, má dobré organizačné a komunikačné schopnosti,
 • vie pracovať so sociálnymi médiami a s online obsahom,
 • vie pripraviť mediálne výstupy pre potrebnú publicitu realizovaných aktivít,
 • má zručnosti s fotoaparátom/kamerou a so softvérom na prípravu základných vizuálne zaujímavých podkladov, ako sú pozvánky, plagáty, bannery a pod.
 • Súčasťou práce bude aj administratíva, ktorá je nevyhnutnou súčasťou projektového života; dôležité sú preto aspoň základné zručnosti s nástrojmi MS Office, cloudovými nástrojmi.

 Pracovná náplň:

 • zabezpečenie komunikácie s cieľovou skupinou aktivity,
 • príprava plánov čiastkových aktivít realizovaných v rámci aktivity,
 • koordinácia a podpora expertov zazmluvnených v rámci aktivity,
 • komunikácia s relevantnými zástupcami inštitúcií verejnej správy,
 • príprava podkladov, tlačových správ, zadaní pre prieskumné a analytické úlohy,
 • príprava postov na facebookový a instagramový profil úradu,
 • príprava konceptov podujatí, organizácia podujatí, pracovných stretnutí, porád, spracovanie výstupov z nich a zabezpečenie potrebnej publicity,
 • kontrola výkonu práce expertov a konzultácie s nimi počas realizácie aktivít a úloh,
 • prvotná kontrola pracovných výkazov expertov a podkladov k výkazom,
 • riešenie ad hoc tém a úloh v rámci aktivity podľa potreby počas implementácie projektu.

Všetky aktivity bude odborný konzultant/odborná konzultantka podľa potreby vykonávať v spolupráci s odborným garantom projektu, finančnou manažérkou projektu, odbornou konzultantkou a so zazmluvnenými expertmi.

Ako sa môžete prihlásiť do výberového konania?

Zašlite motivačný list a štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku na adresu: miroslav.mojzis (at) minv.sk najneskôr do 21.05.2021. Vybraných kandidátov/ky pozveme na prvý pohovor (môže byť online, v závislosti od aktuálne platných opatrení). Nasledovať bude oficiálne výberové konanie.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy