Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Pridajte sa k Národnému projektu Participácia!

16. 01. 2019

Národný projekt Participácia sa dostáva do vzrušujúcej fázy výstupov z jednotlivých častí projektu. Preto do nášho tímu hľadáme novú posilu, ktorá chápe význam participácie i zapájania verejnosti do tvorby verejných politík. A ak nám k tomu viete pomôcť so zabezpečením redaktorských a editorských prác na príprave a finalizácii výstupov, publikácií a katalógov, tak ste to práve Vy!

Náplň práce:obrázok inzerátu na volnu poziciu redaktora/rky, editora/rky

 • komunikácia s expertmi a editoring textov elektronických a printových publikácií, brožúr, publikácií v zmysle zadania, konkrétne:
  • samostatná práca na finalizácii výstupov projektu – katalógu k podaktivite 1 - Pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík
  • samostatná práca na finalizácii výstupov projektu – katalógu k  podkativite 2  - Analyticko-metodicko-legislatívna podpora zavádzania participatívnej tvorby verejných politík do praxe
 • editorské a redakčné práce na spracovaných rozhovoroch k pilotným projektom (12 pilotných projektov) – podkativita 1
 • editorské a redakčné práce na spracovaných rozhovoroch k jednotlivým analytickým expedíciám (cca 10 rozhovorov) – podaktivita 2
 • spracovanie podpornej dokumentácie, fotografie, grafy
 • spracovanie sprievodných textov

Predpokladané obdobie realizácie je február 2019 – apríl 2019.

Predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a vyššie, spoločenskovedné vzdelanie výhodou
 • tematická orientácia na problematiku: znalosť participačných procesov, štruktúry a kompetencií jednotlivých úrovní verejnej správy, zapájanie verejnosti
 • zapájanie kritického myslenia a schopnosť práce s textom
 • precíznosť
 • perfektná znalosť slovenského jazyka

Zohľadňované znalosti, zručnosti, skúsenosti:

 • existujúca pracovná skúsenosť v predmetnej oblasti,
 • referencie a odporúčania,
 • záujem o tému – participatívna tvorba verejných politík.

Postup výberu:

Od záujemcov a záujemkýň sa očakáva zaslanie profesijného životopisu. Predpokladaný počet vybraných uchádzačov/ uchádzačiek: 1 - 2

Výberový proces: Na základe posúdenia zaslaných životopisov bude vybraným uchádzačom a uchádzačkám zaslané pozvanie na pracovné stretnutie. Odmena bude vyplatená na základe uzatvorenej dohody o vykonaní práce (DoVP). Mzda pozostáva zo základnej zložky mzdy (brutto) a ďalších odmien, v súlade so zákonom č. 55/2017Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijné životopisy zasielajte najneskôr do 31. januára 2019 s predmetom „editor/redaktor“  p. Barbare Gindlovej.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy