Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Projekt Partnerstvo hľadá garanta/tku témy Informácie, komunikácia a transparentnosť

25. 01. 2019

obrazok inzeratu projektu partnerstvoHľadáme osobu na hlavný pracovný pomer (dočasná štátna služba), ktorá sa rada pripojí do nášho tímu a je presvedčená, že participácia, otvorenosť a transparentnosť sú základné princípy, ktorými by sa mali riadiť aj fondy EÚ. Našou úlohou je zvyšovať otvorenosť riadenia eurofondov a rozvíjať spoluprácu a partnerstvo medzi občianskou spoločnosťou a ľuďmi zodpovednými za riadenie eurofondov. Spolupracujeme pritom s expertmi z mimovládnych organizácií, s ministerstvami, samosprávou, či inými subjektmi, ktorí sa v prostredí fondov EÚ pohybujú.

V súčasnosti začína príprava nového programového obdobia fondov EÚ od roku 2021 a my chceme spolu s expertmi MNO v oblasti participácie prispieť k tomu, aby tento proces bol otvorený, kvalitný a legitímny z pohľadu občianskej spoločnosti. Chceme, aby bol postavený na štandardných, kvalitných, transparentných pracovných vzťahoch medzi štátom a občianskou spoločnosťou.

Na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti preto v rámci projektu Partnerstvo hľadáme človeka, ktorý by v rámci našich aktivít zameraných na fondy EÚ zastrešil tému práce s informáciami, komunikácie a transparentnosti v eurofondoch a pomohol nám s koordináciou našich expertov, ich logistickou podporou, ako aj s komunikáciou s ľuďmi a inštitúciami, s ktorými spolupracujeme. Miesto výkonu práce je Bratislava.

Aktivity, ktorým sa v téme práce s informáciami a komunikácie venujeme zahŕňajú:

 • Dostupnosť a prístupnosť informácií
 • Nástroje a postupy v komunikácii
 • Podpora kvalitnej práce s dátami a informáciami o fondoch EÚ
 • Zrozumiteľnosť komunikácie a budovanie kapacít v oblasti komunikácie
 • Transparentnosť a objektívnosť procesov riadenia fondov EÚ

Náplň práce:

 • Koordinácia práce expertov v rámci témy  „Zvyšovanie efektívnosti práce s informáciami v implementačnej praxi EŠIF“
 • V spolupráci s expertmi v tíme identifikácia príležitostí pre ďalšie aktivity
 • Podpora pri organizovaní podujatí v rámci témy
 • Komunikácia a sprostredkovanie pracovných stretnutí
 • Príprava podkladov pre odborného garanta projektu
 • Kontrola plnenia úloh v rámci tímu
 • Spolupráca na príprave článkov a informácií pre verejnosť
 • Sledovanie diania v téme a šírenie informácií v rámci projektového tímu
 • Účasť na podujatiach a pracovných stretnutiach
 • Spolupráca pri príprave správ z implementácie projektu
 • Spolupráca na finalizácii výstupov projektu

Predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a vyššie, spoločenskovedné vzdelanie výhodou
 • kultivované vystupovanie (písomné, ústne aj prezenčné)
 • schopnosť vlastného pohľadu na zadanú tému
 • tematická orientácia na problematiku: znalosť participačných procesov, štruktúry a kompetencií jednotlivých úrovní verejnej správy, základný prehľad v oblasti fondov EÚ, orientácia v téme politík EÚ je výhodou
 • zapájanie kritického a analytického myslenia pri spolupráci s expertným tímom
 • schopnosť samostatne spracovávať rešerše v rámci zadanej témy
 • precíznosť
 • komunikatívnosť

 

Zohľadňované znalosti, zručnosti, skúsenosti:

 • základná orientácia v systéme verejnej správy,
 • pracovná skúsenosť a orientácia v problematike zapájania verejnosti do tvorby verejných politík je výhodou,
 • výborná znalosť slovenčiny a schopnosť práce s textom

Postup výberu:

Od záujemcov a záujemkýň sa očakáva zaslanie profesijného životopisu a motivačného listu.

Výberový proces: Na základe posúdenia zaslaných životopisov bude vybraným uchádzačom a uchádzačkám zaslané pozvanie na pracovné stretnutie. Mzda pozostáva zo základnej zložky mzdy (brutto) a ďalších odmien, v súlade so zákonom č. 55/2017Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Profesijné životopisy a motivačné listy zasielajte najneskôr do 15.2.2019 s predmetom „garant aktivity“  p. Miroslavovi Mojžišovi.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy