Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. apríl 2024, utorok
 

Projekt Partnerstvo: Hľadáme projektového manažéra/ku a tematického koordinátora/ku

27. 02. 2023

V roku 2023 rozbiehame projekt Partnerstvo 2021 – 2027 a rozširujeme projektovú kanceláriu. Potrebujeme preto posily a to na dvoch dôležitých pozíciách:

 1. Projektový manažér/ka
 2. Tematický koordinátor/ka pre cieľ sociálnejšia Európa

Čo je projekt Partnerstvo 2021 – 2027

Projekt Partnerstvo 2021 – 2027 je piatym pokračovaním projektu technickej pomoci, ktorý je zameraný na zapájanie občianskej spoločnosti a zástupcov mimovládnych neziskových organizácií do riadenia a monitorovania fondov EÚ.

Aktivity projektu zahŕňajú:

 • Komunikáciu, koordináciu a sieťovanie v sektore mimovládnych neziskových organizácií
 • Vytváranie priestoru pre komunikáciu a spoluprácu medzi mimovládnym sektorom a štátom
 • Organizovanie podujatí, pracovných stretnutí, workshopov
 • Analýzy, prieskumy
 • Poskytovanie technickej pomoci zástupcom mimovládnych organizácií v monitorovacích výboroch, komisiách a pracovných skupinách

Projekt plánujeme realizovať v dvoch fázach. Prvá bude mať trvanie 3 roky a druhá 2 roky, hľadáme preto spolupracovníkov na obdobie do konca roku 2027.

Miestom výkonu práce bude kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Cukrová 14 v Bratislave.

Ďalšie pracovné podmienky, ako aj informácie o odmene a benefitoch radi predstavíme na osobnom stretnutí.

Ako sa môžete prihlásiť

Prihlásiť sa môžete cez portál open.slovensko.sk na nasledovných odkazoch:

najneskôr do 6.3.2023.

Pre podrobné informácie a požiadavky na pozície kliknite na odkaz:

 1. Projektový manažér/ka (PDF, 503 kB)
 2. Tematický koordinátor/ka pre cieľ sociálnejšia Európa (PDF, 499 kB)

Čo budeme na výberovom konaní hodnotiť

 • Vzdelanie: požadujeme minimálne 2. stupeň vysokoškolského vzdelania, výhodou sú obory súvisiace s politikami EÚ, verejnou správou, ekonómiou a projektovým riadením
 • Vedomosti: pozitívne budeme hodnotiť vedomosti v oblasti politiky súdržnosti EÚ a iných európskych investičných politík, európskej a slovenskej legislatíve v tejto oblasti, vedomosti o sektore občianskej spoločnosti a legislatíve týkajúcej sa mimovládnych neziskových organizácií
 • Pracovné skúsenosti: sústreďte sa, prosím, na skúsenosti súvisiace s vymedzením pracovnej pozície. V životopise a motivačnom liste stručne načrtnite Vaše doterajšie pôsobenie a výsledky Vašej práce
 • Technické zručnosti: práca s bežným kancelárskym softvérom je základ. Rovnako dôležitá je aj práca s online komunikačnými a pracovnými programami, ako sú MS Teams, Zoom, Webex a pod. Výhodou sú zručnosti v registratúrnych a technických programoch (ako napríklad ITMS)
 • Motiváciu a predstavy o Vašom pôsobení u nás
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy