Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 10. august 2020, pondelok
 

Splnomocnenec sa zúčastnil zasadnutia Koordinačného výboru pre poskytovanie oficiálnej rozvojovej pomoci SR

05. 12. 2012

Dňa 3.12.2012 sa uskutočnilo zasadnutie Koordinačného výboru pre poskytovanie oficiálnej rozvojovej pomoci SR v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, na ktorom sa zúčastnil aj Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Jedným z hlavných cieľov MZVaEZ SR v roku 2013 v oblasti Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci je intenzívnejšie zapojenie podnikateľského sektora do slovenskej rozvojovej spolupráce. Cieľom je v rámci slovenskej rozvojovej spolupráce podporiť partnerstvá medzi verejnými a súkromnými subjektmi. Splnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač navrhol, aby boli v rámci udeľovania grantov uprednostňované projekty spolupráce medzi súkromnými a verejnými organizáciami venujúcimi sa rozvojovej pomoci.

MZVaEZ SR v roku 2012 spustilo program vysielania dobrovoľníkov v rámci Slovenskej oficiálnej rozvojovej pomoci. Hlavným cieľom programu je v rámci projektu Globálne vzdelávanie vysielanie dobrovoľníkov do rozvojových krajín je budovanie kapacít slovenských dobrovoľníkov, osobitne mladých ľudí, ktorí tak získajú priamu skúsenosť z rozvojových krajín. V prvej fáze bolo v rámci programu vyslaných 16 dobrovoľníkov. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa zhodli na tom, že týmto dobrovoľníkom by sa mal po návrate vytvoriť priestor pre prezentovanie svojich skúseností na školách, kde môžu žiakom a študentom im príťažlivou formou sprostredkovať svoje skúsenosti a vedomosti o danej krajine a podporiť tým i povedomie o dobrovoľníckej činnosti medzi mladými ľuďmi.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy