Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Úrad splnomocnenca hľadá analytičku/analytika pre legislatívu

09. 06. 2022

Pre potreby eurofondového projektu Participácia hľadáme experta alebo expertku do nášho tímu na tému analýzy legislatívy. Prihlásiť sa môžete oficiálny cez portál slovensko.sk na stránke https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/35501  v termíne do 15. 6. 2022 vrátane.

Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Miesto výkonu práce: Bratislava, Cukrová 14
Forma zmluvného vzťahu: dočasná štátna služba do 09/2023
Termín nástupu: po absolvovaní výberového konania od 15.07.2022 a neskôr

Národný projektPodpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.
Forma financovania: Európske štrukturálne a investičné fondy, Operačný program Efektívna verejná správa
Hlavné zameranie projektu: Podpora participatívnej tvorby verejných politík, budovanie odborných kapacít pre participatívne procesy na národnej a regionálnej úrovni.

Pozícia: analytička/analytik pre legislatívu

Počet obsadzovaných pozícií: 1

Stručný popis činností:

Hľadáme 1 človeka, ktorý bude analyzovať, ako sa v praxi využívajú platné nástroje participácie – predbežná informácia, správa o účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov, verejné vypočutie. Sleduje dodržiavanie zákonných povinností pri tvorbe právnych predpisov na národnej úrovni z hľadiska participácie, vyhodnocuje zapojenie subjektov do tvorby právnych predpisov s dôrazom na zapojenia verejnosti a subjektov občianskej spoločnosti. Analyzuje mieru akceptácie návrhov a pripomienok rôznych subjektov zapojených do tvorby právnych predpisov v legislatívnom procese.

Od uchádzačiek/uchádzačov očakávame prax a expertízu v ponúkaných témach, vysokú samostatnosť v práci, tvorivý prístup k hľadaniu inovatívnych riešení, pozitívne vnímanie pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií a znalosť ich prostredia, pozitívny vzťah k aktívnej účasti verejnosti na správe vecí verejných. Požadujeme ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, analytické myslenie, dobrý ústny aj písomný prejav, znalosť anglického jazyka vítaná, na niektorých pozíciách podmienkou.
Ponúkame priateľský kolektív, príjemnú atmosféru, vysoko kreatívne prostredie, veľký priestor na samorealizáciu, finančné ohodnotenie (hlavný štátny radca – tarifa 1.178,50 + osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností až do výšky 80%).

Bližšie informácie: TA.13G4@vS1FQG1FRS1.S3GLSKST@

V prípade záujmu prosíme zaslať životopis a motivačný list.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy