Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Úrad splnomocnenca hľadá expertku/experta na participáciu v legislatívnom procese

03. 03. 2022

Pre potreby eurofondového projektu Participácia hľadáme expertku/experta do nášho tímu na tému participácia v legislatívnom procese.

Prihlásiť sa môžete oficiálny cez portál slovensko.sk na stránke https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/33888 v termíne do 9. 03. 2022

Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Miesto výkonu práce: Bratislava, Cukrová 14
Forma zmluvného vzťahu: dočasná štátna služba do 09/2023
Termín nástupu: po absolvovaní výberového konania od 1.04.2022 a neskôr

Národný projektPodpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.
Forma financovania: Európske štrukturálne a investičné fondy, Operačný program Efektívna verejná správa
Hlavné zameranie projektu: Podpora participatívnej tvorby verejných politík, budovanie odborných kapacít pre participatívne procesy na národnej a regionálnej úrovni.

Pozíciaexpertka/expert na participáciu v legislatívnom procese
Počet obsadzovaných pozícií: 1

Popis hlavných činností:

  • Mapuje tvorbu verejných politík na vládnej úrovni s dôrazom na účinnosť a efektívnosť zavedených inštitútov – predbežná informácia, verejné vypočutie, správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu. 
  • Sleduje dodržiavanie zákonných povinností pri tvorbe právnych predpisov na národnej úrovni z hľadiska participácie.
  • Vyhodnocuje zapojenie subjektov do tvorby právnych predpisov s dôrazom na zapojenia verejnosti a subjektov občianskej spoločnosti. 
  • Analyzuje mieru akceptácie návrhov a pripomienok rôznych subjektov zapojených do tvorby právnych predpisov v legislatívnom procese.

Všeobecné podmienky:

  • Od uchádzačiek/uchádzačov očakávame vysokú samostatnosť v práci, pozitívne vnímanie pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií a občianskej spoločnosti, pozitívny vzťah k aktívnej účasti verejnosti na správe vecí verejných. 
  • Požadujeme ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, ideálne právnické, ďalej analytické myslenie, dobrý ústny aj písomný prejav, znalosť anglického jazyka vítaná, skúsenosti s participáciou.
  • Ponúkame priateľský kolektív, príjemnú atmosféru, vysoko kreatívne prostredie, veľký priestor na samorealizáciu, finančné ohodnotenie (hlavný štátny radca – tarifa 1.178,50 + osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností až do výšky 80%).

Bližšie informácie: skarlet.ondrejcakova (at) minv.sk, +421 905 898 901

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy