Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Úrad splnomocnenca hľadá expertky/expertov na participáciu na národnej a regionálnej úrovni

28. 02. 2022

Pre potreby eurofondového projektu Participácia hľadáme troch expertov do nášho tímu na tému participatívna tvorba verejných politík.Prihlásiť sa môžete oficiálny cez portál slovensko.sk na stránke https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/33853 v termíne do 7. 03. 2022. 

Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Miesto výkonu práce: Bratislava, Cukrová 14
Forma zmluvného vzťahu: dočasná štátna služba do 09/2023
Termín nástupu:po absolvovaní výberového konania od 1.03.2022 a neskôr

Národný projektPodpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.
Forma financovania: Európske štrukturálne a investičné fondy, Operačný program Efektívna verejná správa
Hlavné zameranie projektu: Podpora participatívnej tvorby verejných politík, budovanie odborných kapacít pre participatívne procesy na národnej a regionálnej úrovni.

Pozícia: expertka/expert na participáciu na národnej a regionálnej úrovni
Počet obsadzovaných pozícií: 3

Popis hlavných činností:

 • Zabezpečuje odborné práce v téme participatívna tvorba verejných politík.
 • Spolupodieľa sa na budovaní kapacít verejných inštitúcií cez vzdelávacie a výskumné činnosti.
 • Pripravuje a realizuje participatívne procesy – prípravu, dizajnovanie, výber aktérov a výber metód zapájania verejnosti do participatívnych procesov vo forme konzultačnej a poradenskej činnosti pre vybrané subjekty.
 • Poskytuje poradenské služby smerom dovnútra zapojených organizácií / verejných inštitúcií – interné plány participatívnych procesov, návrh dokumentov pre projektové riadenie participatívnych procesov a spracovanie projektových spisov pre kvalitný manažment participatívnych procesov.
 • Plánuje úroveň zapojenia verejnosti, výber aktérov, spôsoby informovania a komunikácie s verejnosťou, ako aj navrhuje a určuje metódy zapojenia verejnosti. 
 • Komunikuje so zapojenými aktérmi. 
 • Organizuje a moderuje podujatia zamerané na zapojenie verejnosti. 
 • Spracováva zápisy z pracovných stretnutí, okrúhlych stolov, konsenzuálnych panelov, verejných stretnutí, zvažovaní, deliberačných fór a iných formátov, ktoré aktívne zapájajú verejnosť. 
 • Spolupodieľa sa na monitoringu a audite participatívnych procesov a ich optimalizácii.
 • Poskytuje lektorské služby na základe absolvovaných vzdelávacích kurzov v danej oblasti.

Všeobecné podmienky:

 • Od uchádzačiek/uchádzačov očakávame vysokú samostatnosť v práci, tvorivý prístup k hľadaniu inovatívnych riešení, pozitívne vnímanie pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií a znalosť ich prostredia, pozitívny vzťah k aktívnej účasti verejnosti na správe vecí verejných. 
 • Požadujeme ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, analytické myslenie, dobrý ústny aj písomný prejav, znalosť anglického jazyka vítaná,  skúsenosti s participáciou.
 • Ponúkame priateľský kolektív, príjemnú atmosféru, vysoko kreatívne prostredie, veľký priestor na samorealizáciu, finančné ohodnotenie (hlavný štátny radca – tarifa 1.178,50 + osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností).

Bližšie informácieskarlet.ondrejcakova (at) minv.sk, +421 905 898 901

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy