Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2023, utorok
 

Úrad splnomocnenca hľadá nové kolegyne/kolegov!

26. 01. 2022

Zamestnávateľ: Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Miesto výkonu práce: Bratislava, Cukrová 14
Forma zmluvného vzťahu: dočasná štátna služba do 09/2023
Národný projektPodpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.
Forma financovania: Európske štrukturálne a investičné fondy, Operačný program Efektívna verejná správa
Hlavné zameranie projektu: Podpora participatívnej tvorby verejných politík, budovanie odborných kapacít pre participatívne procesy na národnej a regionálnej úrovni.

Ponúkané pozície:

Pozícia: expertka/expert na participáciu na národnej a regionálnej úrovni

Stručný popis: Hľadáme 4 ľudí, ktorí sa zamerajú na prípravu a realizáciu participatívnych procesov – príprava, dizajnovanie, výber aktérov a previazanie metód zapájania verejnosti na ciele participatívneho procesu, na konzultačnú a poradenskú činnosť pre subjekty verejnej správy.

Prihlásenie: Na výberové konanie VK/2022/249 sa môžete prihlásiť do 1.02.2022 cez stránku https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/33327

Termín nástupu: po absolvovaní výberového konania od 1.03.2022 alebo neskôr po dohode


Pozícia: analytik/metodik na prierezové činnosti

Stručný popis: Hľadáme 1 človeka, ktorý sa zameria na analytickú a metodickú činnosť v participatívnych procesoch na úrovni štátnej správy a VÚC – zber kvalitatívnych a kvantitatívnych dát, triedenie, sumarizácia a interpretácia dát, spracovanie návrhov, opatrení, odborných výstupov, analýz.

Prihlásenie: Na výberové konanie VK/2022/255 sa môžete prihlásiť do 1.02.2022 cez stránku https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/33330

Termín nástupu: po absolvovaní výberového konania od 1.03.2022 alebo neskôr po dohode


Pozícia: analytička/analytik pre legislatívu

Stručný popis: Hľadáme 1 človeka, ktorý bude analyzovať, ako sa v praxi využívajú platné nástroje participácie – predbežná informácia, správa o účasti verejnosti na tvorbe právnych predpisov, verejné vypočutie.

Prihlásenie:Na výberové konanie VK/2022/271 sa môžete prihlásiť do 2.02.2022 cez stránku https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/33346

Termín nástupu: po absolvovaní výberového konania od 1.03.2022 alebo neskôr po dohode


Pozícia: manažérka/manažér publicity

Stručný popis: Zabezpečuje informačné a komunikačné aktivity spojené s propagáciou projektu.

Prihlásenie: Na výberové konanie VK/2022/270 sa môžete prihlásiť do 2.02.2022 cez stránku https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/33344

Termín nástupu: po absolvovaní výberového konania od 1.03.2022 alebo neskôr po dohode

Všeobecné podmienky:

Od uchádzačiek/uchádzačov očakávame prax a expertízu v ponúkaných témach, vysokú samostatnosť v práci, tvorivý prístup k hľadaniu inovatívnych riešení, pozitívne vnímanie pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií a znalosť ich prostredia, pozitívny vzťah k aktívnej účasti verejnosti na správe vecí verejných. Požadujeme ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, analytické myslenie, dobrý ústny aj písomný prejav, znalosť anglického jazyka vítaná, na niektorých pozíciách podmienkou.
Ponúkame priateľský kolektív, príjemnú atmosféru, vysoko kreatívne prostredie, veľký priestor na samorealizáciu, finančné ohodnotenie (hlavný štátny radca – tarifa 1.178,50 + osobné ohodnotenie v závislosti od praxe a schopností až do výšky 80%)

Bližšie informácie

Skarlet Ondrejčáková: skarlet.ondrejcakova (at) minv.sk, +421 905 898 901
V prípade záujmu prosíme zaslať životopis a motivačný list.

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy