Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2022, štvrtok
 

Úspechy nášho úradu sme prezentovali v Prahe

22. 10. 2021

V dňoch 14. až 16. októbra 2021 sme absolvovali zahraničnú pracovnú cestu do Prahy. Na  podujatí „Kulatý stůl k návrhu Metodiky pro ministerstva a ústřední správní úřady ke zvýšení míry participace nestátních neziskových organizací v rámci poradních orgánů a pracovních skupin a při tvorbě dokumentů“ (ďalej len „Metodika“) sme sa oboznámili s predstavou pracovnej skupiny pre prípravu metodiky ako chce zapájať občanov a zástupcov občianskej spoločnosti do tvorby a implementácie verejných politík.  

Diskusia k pripravovanej metodike bola veľmi podnetná, mali sme možnosť uviesť zástupcom ČR príklady dobrej praxe na Slovensku k participácii mimovládnych neziskových organizácií do vybraných rozhodovacích procesov na úrovni štátu. Zároveň sme ich informovali o príprave a plánovaných aktivitách v rámci národného projektu Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík č. II.

Participácia občanov na tvorbe verejných politík je základným princípom otvorenej vlády, ktorej gestorom je prostredníctvom Iniciatívy pre otvorené vládnutie Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Zámerom stretnutia bolo aj nadviazanie spolupráce so zástupcom a expertom pre rozvoj neziskového sektora v Českej republike a členom Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruseli. Súčasne aj so zástupcom  Ministerstva spravodlivosti ČR, zástupkyňou sekretariátu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace, Úradu vlády ČR, ale aj zástupcami prizvaných platforiem.

fotografia z konferencie v Prahe

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy