Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Verejné obstarávanie: Globálne granty

10. 12. 2013

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyzýva na predloženie ponuky na zákazku s názvom: Vypracovanie návrhu pravidiel a postupov pri použití a implementácii finančného nástroja globálnych grantov v operačných programoch štrukturálnych fondov Európskej únie na programové obdobie 2014 – 2020.

Výzva na predloženie ponuky – globálne granty

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy