Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

Viete vyčísliť hodnotu participácie? Hľadáme práve Vás!

29. 05. 2018

ekonomoviaHľadáme človeka s dušou ekonóma, ktorý návratnosť investícií nepočíta len cez peniaze. Ekonomické prínosy zapájania verejnosti, benefity participácie, zohľadnenie sociálnych a environmentálnych hodnôt ako neodškriepiteľných investícií do kvalitnejšej budúcnosti, aj to sú naše témy. Zaujímate sa o prostredie verejnej správy, participáciu a tvorbu verejných politík so zapojením verejnosti? Ste zvedaví/á, viete klásť otázky a hľadať odpovede? Chcete, aby to tu fungovalo lepšie? Tak sa prihláste, možno hľadáme práve Vás!

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti hľadá v rámci Národného projektu Participácia záujemcov a záujemkyne o prácu spočívajúcu vo výskumných aktivitách, nastavení metodiky výskumu, ako aj tvorbe prípadových štúdií a komunikácii s predstaviteľmi a predstaviteľkami verejnej správy a zapojenými aktérmi (experti a expertky, MNO, občania) za účelom získania informácií/dát o ekonomických prínosoch participácie.

Náplň práce:

 • samostatný výskum a nastavenie metodického rámca pre výskum ekonomických prínosov participácie v zmysle čiastkových výstupov z NP PARTI a dohody s expertnou radou projektu NP PARTI  
 • samostatná príprava a realizácia niekoľkých semi/štruktúrovaných rozhovorov podľa spracovanej metodiky s predstaviteľmi a predstaviteľkami verejnej správy a zapojenej verejnosti s cieľom získať informácie/dáta o ekonomických prínosoch participácie (súdržné komunity, sociálna súdržnosť, enviromentálna udržateľnosť, nie-konflikt atď.)
 • spracovania výstupov z rozhovorov v požadovanej štruktúre a forme a ich odovzdania v určenom termíne.

Práca bude vykonávaná  na základe dohody o vykonaní práce s dohodnutým časovým rozsahom so sadzbou od 12 euro/h (hrubá mzda). Predpokladané obdobie realizácie je júl-december 2018.

Predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie I. stupňa a vyššie, spoločenskovedné vzdelanie výhodou
 • kultivované vystupovanie (písomné, ústne aj prezenčné)
 • schopnosť ekonomického pohľadu na zadanú tému - dôraz na ekonomický prístup a zhodnocovanie procesov/výsledkov (aj neekonomickej/ nehmotnej podstaty)
 • zapájanie kritického a analytického myslenia s výskumníckym prístupom
 • schopnosť samostatne spracovávať rešerše v rámci zadanej témy
 • precíznosť
 • komunikatívnosť

Zohľadňované znalosti, zručnosti, skúsenosti:

 • ekonomické a analytické myslenie,
 • pracovná skúsenosť a orientácia v systéme verejnej správy,
 • pracovná skúsenosť a orientácia v problematike zapájania verejnosti do tvorby verejných politík,
 • znalosť metodík sociálneho alebo etnografického výskumu výhodou,
 • výborná znalosť slovenčiny a schopnosť práce s textom

Postup výberu:

Od záujemcov a záujemkýň sa očakáva zaslanie profesijného životopisu. Predpokladaný počet zapojených expertov a expertiek: 2 – 3

Výberový proces: Na základe posúdenia zaslaných životopisov bude vybraným uchádzačom a uchádzačkám zaslané pozvanie na pracovné stretnutie. Najúspešnejším uchádzačom a uchádzačkám bude ponúknuté uzatvorenie dohody o vykonaní práce.  

Profesijné životopisy zasielajte najneskôr do 11. júna 2018 s predmetom „Ekonomické prínosy participácie“  p. Barbare Gindlovej.

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy