Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Správy


:


Príprava kapitoly Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR
15. 04. 2014

V rámci plnenia Uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83/2013 pripravil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti návrh zverenej kapitoly Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, ktorá sa týka...

Informácia k tlačivám Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
03. 03. 2014

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti požiadal finančnú správu o zaujatie stanoviska k problematike chybných tlačív “Vyhlásenia”: “Finančná správa SR zverejnila na svojom webovom sídle vzor tlačiva vyhlásenia, ktoré však obsahovalo chybný údaj (Suma do výšky 2% resp. 3% zo...

Verejné obstarávanie: zákon o centrálnom registri MNO
10. 12. 2013

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyzýva na predloženie ponuky na zákazku s názvom: Vypracovanie návrhu znenia zákona pre vytvorenie Centrálneho registra neziskových organizácií v rámci súčasnej právnej úpravy a v nadväznosti na porovnateľnú právnu úpravu ostatných,...

Verejné obstarávanie: Výskum MNO
10. 12. 2013

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyzýva na predloženie ponuky na zákazku s názvom: Vypracovanie návrhu základného rámca výskumu, zameraného na zisťovania sociálno-ekonomického prínosu neziskového sektora pre spoločnosť. Výzva na predloženie ponuky – výskum MNO

Verejné obstarávanie: Globálne granty
10. 12. 2013

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyzýva na predloženie ponuky na zákazku s názvom: Vypracovanie návrhu pravidiel a postupov pri použití a implementácii finančného nástroja globálnych grantov v operačných programoch štrukturálnych fondov Európskej únie na programové...

Rozhovor so splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti k aktuálnemu dianiu v sektore
19. 06. 2013

Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač poskytol rozhovor Centrálnemu portálu pre neziskový sektor. Odpovedal na otázky, v ktorých priblížil aktuálne dianie v neziskovom sektore. Prepis celého rozhovoru

Veselé Vianoce a PF 2013
20. 12. 2012

Milí spolupracovníci a milí priatelia! Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač a celý jeho úrad Vám želajú krásne Vianoce a šťastný a úspešný nový rok 2013! Tešíme sa na ďaľšiu spoluprácu v novom roku.

Splnomocnenec poskytol pre 1.SNSC rozhovor k otázke daňovej asignácie a najbližších plánoch jeho úradu
12. 12. 2012

V posledných dňoch sa podarilo dosiahnuť zmenu asignačného mechanizmu dvoch percent. Čo viedlo k tomuto úspechu? Dosiahnutie tejto dohody nebolo jednoduché. Predchádzalo mu viacero rokovaní z Ministerstvom financií, v rámci ktorých sa vyjasňovali jednotlivé pozície a názory, hľadali argumenty a...

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy