Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. júl 2020, sobota
 

Správy


:


Obchodovanie s ľuďmi
28. 10. 2015

Splnomocnenec  vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl  sa dňa  20. októbra 2015 zúčastnil konferencie, organizovanej odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pri príležitosti Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Konferencia sa...

Zúčastnili sme sa dobrovoľníckeho čistenia Vodnej veže
04. 08. 2015

V piatok, 24. júla 2015 sme sa zúčastnili dobrovoľníckej akcie, zámerom ktorej bolo spolu s ďalšími dobrovoľníkmi skultivovať areál Vodnej veže pod hradom. Táto historická pamiatka, nachádzajúca sa na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu je jednou z najstarších a najhodnotnejších...

Nový splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
05. 11. 2014

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 5.11.2014 vymenovala Martina Giertla za nového splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Martin Giertl preberá funkciu po Filipovi Vagačovi, ktorý po dva a pol ročnom pôsobení ako splnomocnenec rezignoval z funkcie na...

Nový splnomocnenec a legislatívne návrhy na rokovaní vlády
05. 11. 2014

Vláda SR na svojej schôdzi dňa 5.11.2014 prerokovala niekoľko bodov, úzko súvisiacich s mimovládnymi neziskovými organizáciami: Vláda SR menovala pána Martina Giertla za splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Novela petičného zákona – prináša možnosť vytvárania petícií...

Príprava kapitoly Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR
15. 04. 2014

V rámci plnenia Uznesenia Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť č. 83/2013 pripravil Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti návrh zverenej kapitoly Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, ktorá sa týka...

Informácia k tlačivám Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane
03. 03. 2014

Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti požiadal finančnú správu o zaujatie stanoviska k problematike chybných tlačív “Vyhlásenia”: “Finančná správa SR zverejnila na svojom webovom sídle vzor tlačiva vyhlásenia, ktoré však obsahovalo chybný údaj (Suma do výšky 2% resp. 3% zo...

Verejné obstarávanie: zákon o centrálnom registri MNO
10. 12. 2013

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyzýva na predloženie ponuky na zákazku s názvom: Vypracovanie návrhu znenia zákona pre vytvorenie Centrálneho registra neziskových organizácií v rámci súčasnej právnej úpravy a v nadväznosti na porovnateľnú právnu úpravu ostatných,...

Verejné obstarávanie: Výskum MNO
10. 12. 2013

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti vyzýva na predloženie ponuky na zákazku s názvom: Vypracovanie návrhu základného rámca výskumu, zameraného na zisťovania sociálno-ekonomického prínosu neziskového sektora pre spoločnosť. Výzva na predloženie ponuky – výskum MNO

«  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  »
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy